Uppsala Biolab logotyp

Välkommen till Uppsala Biolab!

Vi erbjuder analyser av biomarkörer samt utvärdering av metoder och instrument till såväl forskare som företag. Vi är ISO-ackrediterade via SWEDAC och använder såväl ackrediterade som icke-ackrediterade godkända analysmetoder och instrument.

Uppsala Biolab arbetar enligt Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) för analys av prover från kliniska studier.

Kontakta oss för en offert.

Kontakt

  • Telefon: +46 (0) 18 617 23 88
  • E-post: info@uppsalabiolab.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38
752 37 UPPSALA

Genvägar

Logotyper huvudmän