Uppsala Biolab logotyp

Om Uppsala Biolab

Uppsala Biolab är ett ackrediterat kliniskt forskningslaboratorium som ingår i centrumbildningen Uppsala Biobank med Region Uppsala och Uppsala universitet som huvudmän. Våra ledord är kunskap, kvalitet och kapacitet.

Kompetenser

Vi är ackrediterade enligt ISO-15189 och följer ISO-standard för biobanker ISO-20387. Våra tjänster vänder sig till både forskare och företag och vi har genom åren arbetat med ett antal välrenommerade kunder.Vi har också omfattande kunskap om biobankning genom vår närhet till Uppsala Biobank. Via ett nära samarbete med Klinisk Kemi och Farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kan vi även tillföra medicinsk expertis.

Hos oss arbetar sex stycken biomedicinska analytiker och en laboratorieingenjör med bred erfarenhet från ett flertal områden, såsom klinisk kemi, mikrobiologi, patologi och koagulation.

Vi har också omfattande kunskap om biobankning genom vår närhet till Uppsala Biobank. Via ett nära samarbete med Klinisk Kemi och Farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kan vi även tillföra medicinsk expertis.

Utifrån vy av Uppsala Biolab

Foto: Åsa Forsberg

Vår historia

Inne på Uppsala Biolab. Tre personer arbetar i laboratoriet.

Foto: Åsa Forsberg

Vår verksamhet startade år 2007 och har sedan dess byggt upp stor erfarenhet genom både stora och små projekt. Vi ackrediterades år 2010 och har sedan 2014 varit organisatoriskt knutna till Uppsala Biobank.

I början huserade vi på Akademiska sjukhuset i Uppsala men flyttade under 2018 till nya, anpassade lokaler i Uppsala Science Park. Tidigare hette vi UCR Laboratory och var då en del av Uppsala Clinical Research Center (UCR).

Kontakt

  • Telefon: +46 (0) 18 617 23 88
  • E-post: info@uppsalabiolab.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38
752 37 UPPSALA

Genvägar

Logotyper huvudmän