Tjänster och service hos Uppsala Biolab

Vi erbjuder analyser av biomarkörer samt utvärdering av metoder och instrument till såväl forskare som företag. Vi är ISO-ackrediterade via SWEDAC och använder såväl ackrediterade som icke-ackrediterade godkända analysmetoder och instrument. 

Uppsala Biolab arbetar enligt Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) för analys av prover från kliniska studier.

Kontakta oss för en offert.

Senast uppdaterad: 2023-10-02